2017m. rugsėjo 13 d.

Urėdijų reorganizavimo aprašas


VĮ miškų urėdijų reorganizavimo aprašas

LRV nutarimas "Dėl sutikimo reorganizuoti valstybės įmones miškų urėdijas"

2017m. rugpjūčio 21 d.

Apibendrinti 2017 m. pirmo pusmečio miško kirtimų rezulatatai

2017 m. pirmo pusmečio duomenimis, VĮ Ukmergės miškų urėdijoje pagrindinio naudojimo kirtimais iškirsta 58,9 tūkst. ktm medienos 274,3 ha plote (iš to skaičiaus  - 198,8 ha plynaisiais kirtimais ir 2,4 ha plynaisiais sanitariniais kirtimais). Tai sudaro 42,2 proc. pagrindinio naudojimo kirtimo užduočių. Neplynųjų kirtimų dalis per pirmą pusmetį sudaro 27,5 proc. (Generalinės urėdijos patvirtinta metinė neplynųjų kirtimų užduotis – ne mažiau kaip 18,8 proc.). Jaunuolynų ugdymo kirtimai vykdyti 445,1 ha plote (metinė užduotis – 843,2 ha), retinimų iškirsta 92,8 ha, einamųjų kirtimų – 36,9 ha (metinės užduotys atitinkamai 250,8 ha ir 95,1 ha). Atrankiniai sanitariniai kirtimai vykdyti 736,3 ha plote, iškirsta 5,0 tūkst. ktm medienos. Visų rūšių kirtimais iškirsta 75,0 tūkst. ktm medienos arba 49,3 proc. miško kirtimo apimčių.

2017m. liepos 31 d.Valstybinių miškų konsolidavimas

2017m. liepos 17 d.Savavališkas kirtimas Giedraičių girininkijoje

Savavališkas kirtimas

2017m. liepos 17 d.Prezidentė pasirašė urėdijų pertvarkos įstatymą

Prezidentė pasirašė urėdijų pertvarkos įstatymą

2017m. liepos 17 d.Nuomonių ringe – raišuojanti prielaida apie vagiamą medieną

2017m. liepos 17 d.

Miškų valdymo pertvarka bus įgyvendinta tik tariantis su miškininkais

Aplinkos ministerijos informacija. Gautas oficialus raštas.

2017m. liepos 17 d.Dėl afrikinio kiaulių maro

Dėl afrikinio kiaulių maro

2017m. liepos 17 d.Patvirtintas prioritetinių miško kelių, kurių priežiūros ir taisymo (remonto) darbus atliks einamaisiais metais

Prioritetinių miško kelių darbai einamaisiais metais

2017m. liepos 5 d.Dėl afrikinio kiaulių maro atvejo šernuose

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Ukmergės valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja