Spalio 10 – 11 d. VĮ Ukmergės miškų urėdijoje vyksta miškininkystės ir biokuro ruošos kursai privačių miškų savininkams ir ūkininkams. Kursai vyksta pagal programą „Atsinaujinantys energijos ištekliai – bioenergijos potencialas ir biomasės gamyba miško ūkyje“.

Kursų trukmė – 20 akademinių valandų. Mokymus veda Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos dėstytojai.

Šalia teorinių žinių ir aktualios bendrojo pobūdžio informacijos, antrąją kursų dieną numatyti praktiniai užsiėmimai miške. Ukmergės miškų urėdijos Šešuolių ir Krikštėnų girininkijų valstybiniuose miškuose esančiuose objektuose mokymų dalyviai mokysis atrinkti kirstinus medžius retinimo kirtimuose, matuoti pagamintus sortimentus vienetiniu ir grupiniu metodais, matuoti žaliavinės fitomasės tūrį miško sandėlyje, susipažins su miško kirtavietės sutvarkymo reikalavimais.

Kursų klausytojai gaus žinių ir konsultacijų, kaip ūkininkauti savo miško valdose.