Vadovaujantis Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos generalinio miškų urėdo 2018 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1B-1 „Dėl generalinio miškų urėdo 2017 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. 1B-193 „Dėl priemonių VĮ miškų urėdijų finansiniams srautams suvaldyti patvirtinimo“ pakeitimo“ informuojame, kad mokėjimas už nupirktą medieną, kitas prekes ir paslaugas sustabdomas nuo 2018 m. sausio 9 d. iki atskiro pranešimo apie naujas sąskaitas.