Balelių girininkija


1953 m. šiaurinėje Ukmergės rajono dalyje įkurtos Balelių girininkijos valstybinių miškų plotas – 2297 ha. Daugiausiai auga beržynai (44 proc.), nemažai eglynų ir juodalksnynų. Miškai šlapi, todėl intensyviai vykdyti melioracijos ir kelių statybos darbai. Girininkijoje yra 31 km kelių su dirbtine danga.
Kasmet įveisiama apie 16 ha želdinių, pastaraisiais metais stengiamasi įveisti daugiau mišrių. Paruošiama apie 13000 kietmetrių medienos, tame skaičiuje apie 10,0 tūkst. kietmetrių pagrindiniais kirtimais. Čia profesionaliai tvarkomas medžioklės ūkis.
Pirmuoju Balelių girininku dirbo A.Dainys, vėliau – A.Četrauskas, P.Norkūnas, V.Žiūra. Nuo 2005 m. girininkas - Vytautas Buzys. El. Paštas: baleliai@ukmu.lt