Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pagal einamas pareigas