Deltuvos girininkija


Girininkijos miškai išsidėstę pietinėje Taujėnų miško masyvo dalyje, palei dešinįjį Šventosios upės krantą. Valstybiniai miškai užima 2300 hektarus. Šiaurinėje girininkijos dalyje vyrauja beržynai ir eglynai, palei Šventąją – pušynai. Kasmet girininkijos miškuose įveisiama apie 50 ha miško, iškertama apie 6 tūkst. kietmetrių medienos.
Girininkijai yra vadovavę L.Mažeikis, S.Ablačinskas, V.Valašinas. Nuo 1995 m. girininku dirba Laimis Striukys. El. Paštas: deltuva@ukmu.lt