Giedraičių girininkija


Girininkijos miškai išsidėstę Molėtų, Širvintų ir Vilniaus rajonuose. Girininkijos valstybinių miškų plotas – 4150 ha. Daug girininkijos miškų yra Alionių miškų masyve, kuriame vyrauja eglynai, tačiau didelę dalį užima ir beržynai bei juodalksnynai; yra įsteigtas Alionių telmologinis draustinis.
Nuo 1964 m. iki 2008 m. metų girininku dirbo Vilhelmas Juodelis. Dabar girininkijos miškais rūpinasi Arvydas Kasperaitis. El. Paštas: giedraiciai@ukmu.lt