Krikštėnų girininkija


Girininkija įkurta 1959 metais ir beveik keturis dešimtmečius vadinta pagal miško masyve esantį senovinį Pakertušės kaimą. 1997 m. pavadinta Krikštėnų – pagal girininkijos raštinės vietą. Vyrauja eglynai, nemažus plotus užima drebulynai. Miškai daugiausia užpelkėję, todėl buvo sausinami. Dabar valstybinių miškų yra 2420 ha. Miškuose gausu kanopinių žvėrių, juose dažnai medžiojama.
Girininkais čia yra dirbę A.Jurkevičius, A.Čereška. Nuo 2003 m. girininkas – Algis Šakėnas. El. Paštas: krikstenai@ukmu.lt