Medynų tūrių nustatymo skirtumai

     Valstybinė miškų tarnyba rašte „Dėl klaidinančios informacijos“ Generalinei miškų urėdijai prie Aplinkos ministerijos (2010 m. balandžio 4 d. raštas Nr. 613) teigiama, kad 2008 metais VĮ Ukmergės miškų urėdijos valstybinės reikšmės miškuose VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto atliktos sklypinės miškų inventorizacijos metu brandžių medynų tūriai buvo sumažinti 16 proc. Šios inventorizacijos rezultatai 2010 m. gruodžio 17 d. buvo aprobuoti Miškotvarkos mokslinėje techninėje taryboje, su inventorizacijos ataskaita yra susipažinusi ir VĮ Ukmergės miškų urėdija.
     Iškeltą sklypinės miškų inventorizacijos ir atrankinės brandžių medynų inventorizacijos medynų tūrių skirtumų lėmė tai, kad sklypinės miškotvarkos inventorizacijos metu taksatoriai brandžius medynus taksuoja naudodami biterlicho relaskopą. LNMMA atliekamų matavimų metu į medynų tūrį įtraukiami ir ploniausi 5-6 cm skersmens medeliai, kurie į apskaitą atliekant sklypinę miškų inventorizaciją biterlicho relaskopu dažniausiai nepatenka. Vykdant kirtimus iš jų pagaminta mediena paprastai neatitinka minimalių skersmens standartų gaminamiems sortimentams, todėl dažniausiai kartu su nelikvidinėmis šakomis panaudojama medienos ištraukimo valksmų įrengimui ir lieka miške kaip miško trąša.
     Sklypinės miškų inventorizacijos nustatyti brandžių medynų tūriai skiriasi ir nuo Valstybinės miškų tarnybos vykdomos nacionalinės miškų inventorizacijos duomenų 16 %, tačiau iškertant biržes ir matuojant pagamintą produkciją VĮ Ukmergės miškų urėdijoje vidutiniškai gaunama 2,1 % likvidinio tūrio daugiau nei buvo nustatyta sklypinės miškų inventorizacijos metu ir 13,9 % mažiau nei nustatyta vidutiniškai atrankinės inventorizacijos metu.
      Medynų tūrių nustatymo skirtumus lemia naudojamų skirtingų metodikų skirtumai.