Ukmergės miškų urėdijoje vyrauja ūkiniai miškai, kuriuose nukirtus ir pardavus medieną, per 90 procentų nenukirsto miško vertės lėšų skiriama miškų atkūrimui, ugdymui ir apsaugai, kelių tiesimui, rekreacinių objektų įrengimui ir priežiūrai, kitiems darbams.
Esama medynų rūšinė struktūra, šlapiose, dažnai užmirkusiose augavietėse augantys dideli brandžių medynų bei minkštųjų lapuočių plotai nulėmė, kad Ukmergės miškų urėdija yra tarp medienos ruošos lyderių Lietuvoje. Urėdijos kirtimų fonde vyrauja drebulynai. 2016 metais pagaminta 151,3 tūkst. ktm medienos, iš jų 114,6 tūkst. ktm iškirsta pagrindiniais kirtimais (72,6 tūkst. ktm. minkštųjų lapuočių poūkyje). Esamas kirtimų fondas ir perbrendę drebulynai sąlygoja urėdijoje ruošiamos medienos sortimentinę struktūrą, kurioje didelę dalį užima plokščių mediena ir malkos kurui.
Per paskutinius metus ženkliai atnaujintas urėdijos technikos parkas. Vietoj techiškai ir morališkai susidėvėjusios rusiškos technikos, įsigyti modernūs mechanizmai. 2011 m. įsigyta nauja „Volvo“ medvežė, skirta medienai gabenti. Kiek anksčiau autoūkį papildė iš biržių medienai traukti pritaikyta miškavežė „Valmet 840TX“. Ji per metus ištraukia 48 tūkst. ktm žaliavinės medienos. Miško ūkiniams darbams skirtas naujas traktorius „Valtra“. Sanitariniuose kirtimuose bei ten, kur svarbu maksimaliai saugoti dirvožemį, naudojama medvežė "Komatsu 830.3" .
Naujausias urėdijos įsigijmas – medkirtė „Komatsu 911.5“. Šia medkirte per metus planuojama nupjauti 43 tūkst. ktm medienos; per parą ji pajėgi įveikti hektaro plotą, kurio rankomis sudoroti būtų neįmanoma. „Komatsu 911.5“ pajėgi pjauti nuo 65 cm iki 4 cm skersmens medžius, ji iš karto nugeni šakas, supjausto norimo dydžio sortimentais, rąstus sukrauna į krūvas. Medkirtės strėlės ilgis – 10 metrų, variklio galingumas 185 kW. Technika pritaikyta daugiau spygliuočių medynams, tačiau gali dirbti ir juodalksnynuose, drebulynuose. Nors medkirtė sveria virš17 tonų, tačiau pasižymi puikiu pravažumu, reikalui esant ant ratų galima uždėti specialias grandines bei vikšrus.
Medkirtė "Komatsu 911.5"