Prieš dešimtmetį šalyje pastebėtas uosių džiūvimas Ukmergės miškų urėdijoje buvo ypač ryškus. Uosynų plotas, lyginant ankstesnės ir esamos miškotvarkų duomenis, nuo 5,5 proc. sumažėjo iki 1,1 proc. bendro miškų ploto.

Lietuvos miškų instituto mokslininkai, atlikę Ukmergės miškų urėdijos uosynų tyrimus, nustatė, kad labiausiai pažeisti šių medžių jaunuolynai. Uosių džiūvimo priežastys kol kas neišaiškintos. Galima prielaida, kad dėl to kaltos klimato anomalijos, suardančios įprastą drėgmės režimą uosio augavietėse ir sustiprinančios neigiamų aplinkos veiksnių daromą įtaką uosynams, tame skaičiuje grybinių ir kitų ligų išplitimui.

 
   
2016 metais sanitariniais kirtimais iškirsta 16,4 tūkst. ktm. medienos.

Saugodami miškų sveikatą miškininkai skuba likviduoti vėjalaužas bei vėjavartas, iškirsti per gaisrus apdegusius medžius. Miškuose kabinamos feromoninės gaudyklės, išdėstomi vabzdžiagaudžiai medžiai. Griebiamasi ir biologinės kovos priemonių: aptveriami skruzdėlynai, iškeliami inkilai miško sanitarams – paukščiams, kirtavietėse paliekama uoksinių medžių.

Miškininkams tenka ginti želdinius ir nuo žvėrių, kurie nuskabo jaunų pušaičių ir eglaičių ūglius. Medeliai tepami repelentais, atkurto miško plotai tveriami tvoromis.

   
       
Apmaudu, kad miškus saugoti reikia ir nuo žmogaus. Per 2015 metus valstybiniuose miškuose užfiksuota 7 miško pažaidos, neteisėtais miško kirtimais iškirsta 89 ktm. medienos. Su miškavagiais kovojama, skiriant administracines baudas, perduodant bylas teisėsaugos organams. Vykdomas kartu su Ukmergės ir Širvintų rajonų Policijos komisariatais, kitų institucijų pareigūnais.

Žmogus dažniausiai kaltas ir dėl miškuose kylančių gaisrų. Ukmergės miškų urėdijos 2016 metais gaisrų nekilo. Miškininkų budrumo dėka gaisrai laiku pastebimi ir užgesinami. Nuo 2012 m. gegužės mėn. įdiegta antžeminė automatiniė miško gaisrų stebėjimo sistema; stebėjimas vykdomas trijuose stebėjimo bokštuose įrengtų kamerų pagalba; gaisrams kilti pavojingu laikotarpiu miškų urėdijoje, girininkijose nuolat budima, bendradarbiaujama su priešgaisrine tarnyba, policija. Apie gaisrų pavojų miškams nuolat rašoma spaudoje.