Miškų atkūrimas – tai darbai, apimantys miško sėklininkystę, sodmenų išauginimą, iškirsto miško atkūrimą, želdinių ir žėlinių priežiūra ir jų apsauga. Remiantis Lietuvos Respublikos Miškų įstatymu, miškų urėdija iškirstą mišką privalo atkurti ne vėliau kaip per 3 metus, įveisiant miško želdinius ar sudarant sąlygas savaiminiam žėlimui.

VĮ Ukmergės miškų urėdijoje 2017 m. atkurta 372,5 ha, įveista – 20,6 ha.
2017 m. želdiniais atkurta 80,6 ha, žėlimu – 54,1 ha, o kombinuotu būdu – 237,8 ha.

Šį pavasarį Krikštėnų girininkijoje įveista 4,4 ha paprastojo ąžuolo miško sėklinė plantacija.

Pasodinimu miško atkūrimo darbai nesibaigia. Svarbu vykdyti miško želdinių ir žėlinių priežiūrą. 2016 m. priežiūros darbai (stelbiančios augalijos pašalinimas bei žėldinių-žėlinių atsodinimas) vykdytas 1260,5 ha plote. 1520,5 ha plote vykdyti miško želdinių ir žėlinių apsaugos darbai: tvertos tvoros, tepti repelentai.