2017m. lapkričio 17 d.

TV laidoje paliesta šiukšlinimo miškuose problema


TV laida

2017m. lapkričio 9 d.Aukcionas nenaudojamam turtui parduoti

Aukcionas

2017m. spalio 31 d.Girininkijų darbuotojai susipažino su sodmenų išauginimo technologijų naujovėmis

Girininkijų darbuotojai susipažino su sodmenų išauginimo technologijų naujovėmis

2017m. spalio 27 d.Urėdijoje lankėsi aplinkos viceministras Martynas Norbutas

Urėdijoje lankėsi aplinkos viceministras Martynas Norbutas

2017m. spalio 26 d.Vyksta FSC miškų tvarkymo sertifikavimo auditas

FSC miškų tvarkymo sertifikavimo auditas

2017m. spalio 10 d.Vyksta kursai privačių miškų savininkams

2017 m. spalio 10 d. Vyksta kursai privačių miškų savininkams

2017m. spalio 10 d.Vyko pasitarimas fotogrametrinio metodo diegimo klausimais

2017 m. spalio 10 d. Vyko pasitarimas fotogrametrinio metodo diegimo klausimais

2017m. spalio 9 d.

Dėl informacijos apie VĮ Ukmergės miškų urėdijos reorganizavimą


Apie VĮ Ukmergės miškų urėdijos reorganizavimą

2017m. rugsėjo 13 d.

Urėdijų reorganizavimo aprašas


VĮ miškų urėdijų reorganizavimo aprašas

LRV nutarimas "Dėl sutikimo reorganizuoti valstybės įmones miškų urėdijas"

2017m. rugpjūčio 21 d.

Apibendrinti 2017 m. pirmo pusmečio miško kirtimų rezulatatai

2017 m. pirmo pusmečio duomenimis, VĮ Ukmergės miškų urėdijoje pagrindinio naudojimo kirtimais iškirsta 58,9 tūkst. ktm medienos 274,3 ha plote (iš to skaičiaus  - 198,8 ha plynaisiais kirtimais ir 2,4 ha plynaisiais sanitariniais kirtimais). Tai sudaro 42,2 proc. pagrindinio naudojimo kirtimo užduočių. Neplynųjų kirtimų dalis per pirmą pusmetį sudaro 27,5 proc. (Generalinės urėdijos patvirtinta metinė neplynųjų kirtimų užduotis – ne mažiau kaip 18,8 proc.). Jaunuolynų ugdymo kirtimai vykdyti 445,1 ha plote (metinė užduotis – 843,2 ha), retinimų iškirsta 92,8 ha, einamųjų kirtimų – 36,9 ha (metinės užduotys atitinkamai 250,8 ha ir 95,1 ha). Atrankiniai sanitariniai kirtimai vykdyti 736,3 ha plote, iškirsta 5,0 tūkst. ktm medienos. Visų rūšių kirtimais iškirsta 75,0 tūkst. ktm medienos arba 49,3 proc. miško kirtimo apimčių.