Pašilės girininkija


Girininkija įkurta 1919 metais ir vadinta Ukmergės, vėliau Šventupės. Jos miškai – priemiestiniai Ukmergės miestą supantys Pivonijos ir Dukstynos pušynai, išsidėstę abipus Šventosios krantų, nusidriekę jos pakrantėmis net 26 km. Į Šventąją čia įteka Mūšia, Vilkmergė, Štorė, Golba, Žirnaja, Vaja, Sugeda. Įsteigti Šventosios ichtiologinis, Žuvintės kraštovaizdžio, Šlaito miško botaninis, Vaizgėliškių botaninis vaistažolių draustiniai. Pašilės miškai tinka rekreacijai, gausiai lankomi. Valstybinių miškų plotas - 2834 ha. Girininkijoje kasmet pasodinama apie 15 ha miško, iškertama apie 5 tūkst. kietmetrių medienos.
Pirmuoju girininku buvo V.Baginskis. Vėliau čia dirbo A.Degutis, P.Svilainis, A.Pesys, A.Giedrimas. 1980 m. - 2016 m. girininku dirbo Marijonas Vilkelis. Šiuo metų girininko pareigas eina G. Lazauskas. El. Paštas: pasile@ukmu.lt