NEPCon laikinasis standartas miškų tvarkymo vertinimui Lietuvoje

VĮ Ukmergės miškų urėdijos sertifikuotas miškų plotas - 36345 ha.
Ukmergės miškų urėdija sertifikuota pagal SmartWood programą kaip gerai tvarkomos medienos tiekėjas, kurio miškų ūkinė veikla atitinka griežtus aplinkosauginius, socialinius ir ekonominius standartus pagal Forest Stewardship Council® (FSC® ) principus ir kriterijus. Sertifikavimas buvo atliktas bendradarbiaujant su kompanija NEPCon. Serifikato registracijos kodas - NC-FM/COC-012435.
GENERALINĖ MIŠKŲ URĖDIJA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
V. Į. UKMERGĖS MIŠKŲ URĖDIJA
MIŠKŲ URĖDAS


ĮSAKYMAS
DĖL FSC (MIŠKŲ VALDYMO TARYBOS) PRINCIPŲ IR KRITERIJŲ LAIKYMOSI
2003 m. spalio 28 d. Nr.102

Miškų valdymo taryba (Forest Stewardship Council - FSC) yra nevyriausybinė organizacija, sukūrusi tarptautinę miškų sertifikavimo sisitemą. Visi FSC ženklu pažymėti miško produktai sertifikuoti nepriklausomų ekspertų, kaip kilę iš miškų, kurie tvarkomi pagal tarptautiniu mastu pripažintus FSC principus ir kriterijus. VĮ Ukmergės miškų urėdija 2003 m. spalio 24 d. pasirašė urėdijos valdomų valstybinių miškų tvarkymo sertifikavimo sutartį su Danijos bendrove “NEPCon”. Darbų pradžia numatyta 2004 m. sausio – vasario mėn. Sertifikavimo metu bus vertinami aplinkosauginiai, miškininkystės ir socialiniai – ekonominiai aspektai.
Siekdamas, kad VĮ Ukmergės miškų urėdijos patikėjimo teise valdomi valstybiniai miškai būtų sėkmingai sertifikuoti:

1. T v i r t i n u VĮ Ukmergės miškų urėdijos įsipareigojimą laikytis visų FSC principų ir kriterijų;
2. Į p a r e i g o j u visus miškų urėdijos darbuotojus susipažinti su FSC principais ir kriterijais ir vadovautis jais ruošiant dokumentus, organizuojant ir vykdant miškų ūkio darbus, sprendžiant socialinius – ekonominius klausimus;
3. VĮ Ukmergės miškų urėdijos įsipareigojimą laikytis FSC principų ir kriterijų p a s k e l b t i urėdijos interneto puslapyje, vietinėje žiniasklaidoje, urėdijos ir girininkijų skelbimų lentose;
4. Įsakymo kontrolę p a v e d u miškų urėdo pavaduotojui miškininkystei Viliui Palioniui.

Miškų urėdas Kazys Grybauskas
GENERALINĖ MIŠKŲ URĖDIJA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
V. Į. UKMERGĖS MIŠKŲ URĖDIJA
MIŠKŲ URĖDAS


ĮSAKYMAS
DĖL PASIRUOŠIMO VALSTYBINIŲ MIŠKŲ SERTIFIKAVIMUI
2002 m. liepos 18 d. Nr. 89

Vadovaujantis 2002 m. birželio 17 d. Generalinio miškų urėdo įsakymu Nr. 92 “Dėl FSC miškų sertifikavimo sistemos principų ir kriterijų laikymosi” ir siekiant užtikrinti ekologinių, ekonominių ir socialinių interesų suderinimą pagal FSC principus bei tvarios ir subalansuotos miškininkystės reikalavimų įgyvendinimą, į s a k a u :

Patvirtinti FSC miškų sertifikavimo sistemos principų ir kriterijų laikymosi įsipareigojimą.

Miškų urėdas Kazys Grybauskas