Siesikų girininkija


Įkurta 1919 metais ir vadinta Viliukų. Miškai išsidėstę vakarinėje Ukmergės rajono dalyje, Valstybiniai miškai užima 3040 ha plotą. Vyrauja pusamžiai beržo medynai. Miškai šlapi, todėl daug darbo įdėta tvarkant kelius. Su žvyro danga yra 33 km kelių. Girininkijoje kasmet atkuriama apie 30 ha miškų. Pagrindinio naudojimo biržė kasmet sudaro apie 13 tūkst., tarpinio naudojimo – apie 3 tūkst. kietmetrių medienos.
Pirmuoju girininku dirbo V.Blinstrubas, vėliau – A.Čepas, B.Paulauskas, A.Četrauskas. 1960- 2009 m. girininkijai vadovavo J.Dutkus. Dabar girininku dirba Nerijus Juzakėnas. El. Paštas: siesikai@ukmu.lt