2016 metų turto įsigijimo ir skolinimosi plano įvykdymo ataskaita
VĮ UKMERGĖS MIŠKŲ URĖDIJOS TURTO ĮSIGIJIMO IR SKOLINIMOSI PLANAS 2017 METAMS
 
Veiklos ataskaitos 2017 metams
2017m. 9 mėn. veiklos ataskaita
2017m. 9 mėn. aiškinamasis raštas
2017m. 9 mėn. FAR
2017m. 6 mėn. veiklos ataskaita
2017m. 6 mėn. aiškinamasis raštas
2017m. 6 mėn. FAR
2017m. 3 mėn. veiklos ataskaita
2017m. 3 mėn. aiškinamasis raštas
2017m. finansinė atskaitomybė
Veiklos ataskaitos 2016 metams
Veiklos ataskaita 2016m. veiklos ataskaita
Aiškinamasis raštas 2016m.
Nepriklausomo auditoriaus išvada
Finansinė atskaitomybė 2016m.
 
Veiklos ataskaita 2016m. 12 mėn. Aiškinamasis raštas 2016m. 12 mėn. Finansinė atskaitomybė 2016m. 12 mėn.  
Veiklos ataskaita 2016m. 9 mėn. Aiškinamasis raštas 2016m. 9 mėn. Finansinė atskaitomybė 2016m. 9 mėn.  
 
Veiklos ataskaita 2016m. 6 mėn. Aiškinamasis raštas 2016m. 6 mėn. Finansinė atskaitomybė 2016m. 6 mėn.  
 
Veiklos ataskaita 2016m. I ketvirtis Aiškinamasis raštas 2016m. I ketvirtis Finansinė atskaitomybė 2016m. I ketvirtis  
 
Veiklos ataskaitos 2015 metams
2015m. nepriklausomo auditoriaus išvada
2015m. veiklos ataskaita
Aiškinamasis raštas
Aiškinamojo rašto priedai
Balansas
Pelno(nuostolių) ataskaita
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
Piniginių srautų ataskaita
 
 
Veiklos ataskaita 2015 m. IV ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. IV ketv.
 
 
Veiklos ataskaita 2015 m. 9 mėn.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. 9 mėn.
Aiškinamasis raštas 2015 m. 9 mėn.
 
 
Veiklos ataskaita 2015 m. 6 mėn.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. 6 mėn.
Aiškinamasis raštas 2015 m. 6 mėn.
 
 
Veiklos ataskaita 2015 m. I ketvirtis
Aiškinamasis raštas 2015 m. I ketvirtis
Veiklos ataskaitos 2014 metams
Nepriklausomo auditoriaus išvada
Veiklos ataskaita 2014m. veiklos ataskaita
Aiškinamasis raštas
Aiškinamojo rašto priedai
Finansinės ataskaitos
 
 
Veiklos ataskaita 2014m. 12 mėn. tarpinė veiklos ataskaita
Aiškinamasis raštas(IV ketv.)
Finansinės ataskaitos(IV ketv.)
 
 
Veiklos ataskaita(III ketv.)
Aiškinamasis raštas(III ketv.)
Finansinės ataskaitos(III ketv.)
 
 
Veiklos ataskaita(II ketv.)
Aiškinamasis raštas(II ketv.)
Finansinės ataskaitos(II ketv.)
 
 
Veiklos ataskaita(I ketv.)
Aiškinamasis raštas(I ketv.)
Finansinės ataskaitos(I ketv.)
 
 
Veiklos ataskaitos 2013 metams
2013 m. auditoriaus išvada
VĮ Ukmergės miškų urėdijos 2013 m. veiklos ataskaita
2013 m. gruodžio 31d. aiškinamasis raštas
2013 m. gruodžio 31d. aiškinamojo rašto priedai
Pelno(nuostolių) ataskaita 2013 m. 12 mėn.
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita 2013 m. 12 mėn.
Balansas 2013 m. 12 mėn.
Piniginių srautų ataskaita 2013 m. 12 mėn.
 
 
VĮ Ukmergės miškų urėdijos 2013 m. 12 mėn. tarpinė veiklos ataskaita
2013 m. gruodžio 31d. AIŠKINAMASIS RAŠTAS(tarpinis)
Pelno(nuostolių) ataskaita 2013 m. 12 mėn.(tarpinė)
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita 2013 m. 12 mėn.(tarpinė)
Balansas 2013 m. 12 mėn.(tarpinė)
 
 
VĮ Ukmergės miškų urėdijos veiklos ataskaita už 2013 m. III ketvirtį
Aiškinamasis raštas 2013m. III ketv.
Pelno(nuostolių) ataskaita 2013 m. III ketv.
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita 2013 m. III ketv.
Balansas 2013 m. III ketv.
 
 
VĮ Ukmergės miškų urėdijos veiklos ataskaita už 2013 m. I pusmetį
Aiškinamasis raštas 2013m. I pusm.
Pelno(nuostolių) ataskaita 2013 m. I pusm.
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita 2013 m. I pusm.
Balansas 2013 m. I pusm.
 
 
VĮ Ukmergės miškų urėdijos veiklos ataskaita už 2013 m. I ketv.
Aiškinamasis raštas 2013m. I ketv.
Pelno(nuostolių) ataskaita 2013 m. I ketv.
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita 2013 m. I ketv.
Balansas 2013 m. I ketv.